لینوکس ساده سی پنل

توجه فرمائید که قرار داد شما در هر لحظه قابل انصراف است و ما در لحظه انصراف هزینه باقی مانده سرویس شمارا به شما بازپس خواهیم داد.این تضمین ما برای جلب رضایت شماست

سی پنل ساده 1

فضا ----------- 250 مگابایت
پهنای باند ------------بدون محدودیت
پنل هاست ----------سی پنل
تعداد دامنه پارک --------- 2 عدد
تعداد سایت های اضافی-------1 عدد
تعداد زیر دامنه ها---------- بدون محدودیت
تعداد ایمیل ها------------- بدون محدودیت
تعداد اکانت FTP------------ بدون محدودیت
تعداد دیتابیس------------- بدون محدودیت
وب سرور----------Apache
هارد سرور--------SSD

سی پنل ساده 2

فضا ----------- 500 مگابایت
پهنای باند ------------بدون محدودیت
پنل هاست ----------سی پنل
تعداد دامنه پارک --------- 3 عدد
تعداد سایت های اضافی-------1 عدد
تعداد زیر دامنه ها---------- بدون محدودیت
تعداد ایمیل ها------------- بدون محدودیت
تعداد اکانت FTP------------ بدون محدودیت
تعداد دیتابیس------------- بدون محدودیت
وب سرور----------Apache
هارد سرور--------SSD

سی پنل ساده 3

فضا ----------- 1 گیگابایت
پهنای باند ------------بدون محدودیت
پنل هاست ----------سی پنل
تعداد دامنه پارک --------- 4 عدد
تعداد سایت های اضافی-------2 عدد
تعداد زیر دامنه ها---------- بدون محدودیت
تعداد ایمیل ها------------- بدون محدودیت
تعداد اکانت FTP------------ بدون محدودیت
تعداد دیتابیس------------- بدون محدودیت
وب سرور----------Apache
هارد سرور--------SSD

سی پنل ساده 4

فضا ----------- 2 گیگابایت
پهنای باند ------------بدون محدودیت
پنل هاست ----------سی پنل
تعداد دامنه پارک --------- 5 عدد
تعداد سایت های اضافی-------2 عدد
تعداد زیر دامنه ها---------- بدون محدودیت
تعداد ایمیل ها------------- بدون محدودیت
تعداد اکانت FTP------------ بدون محدودیت
تعداد دیتابیس------------- بدون محدودیت
وب سرور----------Apache
هارد سرور--------SSD

ست ارگ korg pa800

فضا ----------- 250 مگابایت
پهنای باند ------------بدون محدودیت
پنل هاست ----------سی پنل
تعداد دامنه پارک --------- 2 عدد
تعداد سایت های اضافی-------1 عدد
تعداد زیر دامنه ها---------- بدون محدودیت
تعداد ایمیل ها------------- بدون محدودیت
تعداد اکانت FTP------------ بدون محدودیت
تعداد دیتابیس------------- بدون محدودیت
وب سرور----------Apache
هارد سرور--------SSD

ست ارگ korg pa600

فضا ----------- 250 مگابایت
پهنای باند ------------بدون محدودیت
پنل هاست ----------سی پنل
تعداد دامنه پارک --------- 2 عدد
تعداد سایت های اضافی-------1 عدد
تعداد زیر دامنه ها---------- بدون محدودیت
تعداد ایمیل ها------------- بدون محدودیت
تعداد اکانت FTP------------ بدون محدودیت
تعداد دیتابیس------------- بدون محدودیت
وب سرور----------Apache
هارد سرور--------SSD