کانفیگ بهینه سازی شده وردپرس

توجه فرمائید که قرار داد شما در هر لحظه قابل انصراف است و ما در لحظه انصراف هزینه باقی مانده سرویس شمارا به شما بازپس خواهیم داد.این تضمین ما برای جلب رضایت شماست

هاست سی پنل اشتراکی - 1

بک آپ روزانه بله
بک آپ هفتگی بله
بک آپ ماهانه بله
بک آپ ماهانه در سرور دیگر بله
50 مگابایت فضای میزبانی
نامحدود! پهنای باند
نامحدود پارک دامنه
نامحدود زیر دامنه
1 عدد دیتابیس
0 ادد دامنه
سی پنل کنترل پنل
نسخه پشتیبان

هاست سی پنل اشتراکی - 2

ک آپ روزانه بله
بک آپ هفتگی بله
بک آپ ماهانه بله
بک آپ ماهانه در سرور دیگر بله
100 مگابایت فضای میزبانی
نامحدود! پهنای باند
نامحدود پارک دامنه
نامحدود زیر دامنه
1 عدد دیتابیس
0 ادد دامنه
سی پنل کنترل پنل
نسخه پشتیبان

هاست سی پنل اشتراکی - 3

بک آپ روزانه بله
بک آپ هفتگی بله
بک آپ ماهانه بله
بک آپ ماهانه در سرور دیگر بله
200 مگابایت فضای میزبانی
نامحدود! پهنای باند
نامحدود پارک دامنه
نامحدود زیر دامنه
2 عدد دیتابیس
1 عدد ادد دامنه
سی پنل کنترل پنل
نسخه پشتیبان

هاست سی پنل اشتراکی - 4

بک آپ روزانه بله
بک آپ هفتگی بله
بک آپ ماهانه بله
بک آپ ماهانه در سرور دیگر بله
500 مگابایت فضای میزبانی
نامحدود! پهنای باند
نامحدود پارک دامنه
نامحدود زیر دامنه
3 عدد دیتابیس
2 عدد ادد دامنه
سی پنل کنترل پنل
نسخه پشتیبان