تمامی ست های ارگ کامل میباشد از صدا . ریتم . پد . سمپل

ریتمای موجود . pa300 . pa500.pa600. pa800. pa900. pa3x. pa700. pa1000. pa4xبرای اطلاهات بیشتر عضو شوید و تیکت بزنید با تشکر

ست korgpa300

ریتم ----- بله
صدا------بله
سمپل--بله
پد---- بله
پشتیبانی 6 ماهه طراح سفید
برای درخواست دمو فایل به این ایدی تلگرام پیم بدید tarahsefid@

ست ارگ korg pa500

ریتم ----- بله
صدا------بله
سمپل--بله
پد---- بله
پشتیبانی 6 ماهه طراح سفید
برای درخواست دمو فایل به این ایدی تلگرام پیم بدید tarahsefid@

ست ارگ korg pa600

ریتم ----- بله
صدا------بله
سمپل--بله
پد---- بله
پشتیبانی 6 ماهه طراح سفید
برای درخواست دمو فایل به این ایدی تلگرام پیم بدید tarahsefid@

ست ارگ korg pa700

ریتم ----- بله
صدا------بله
سمپل--بله
پد---- بله
پشتیبانی 6 ماهه طراح سفید
برای درخواست دمو فایل به این ایدی تلگرام پیم بدید tarahsefid@

ست ارگ korg pa800

ریتم ----- بله
صدا------بله
سمپل--بله
پد---- بله
پشتیبانی 6 ماهه طراح سفید
برای درخواست دمو فایل به این ایدی تلگرام پیم بدید tarahsefid@

ست ارگ korg pa900

ریتم ----- بله
صدا------بله
سمپل--بله
پد---- بله
پشتیبانی 6 ماهه طراح سفید
برای درخواست دمو فایل به این ایدی تلگرام پیم بدید tarahsefid@

ست ارگ korg pa1000

ریتم ----- بله
صدا------بله
سمپل--بله
پد---- بله
پشتیبانی 6 ماهه طراح سفید
برای درخواست دمو فایل به این ایدی تلگرام پیم بدید tarahsefid@

ست ارگ korg pa3x

ریتم ----- بله
صدا------بله
سمپل--بله
پد---- بله
پشتیبانی 6 ماهه طراح سفید
برای درخواست دمو فایل به این ایدی تلگرام پیم بدید tarahsefid@