لینوکس ساده دایرکت ادمین

توجه فرمائید که قرار داد شما در هر لحظه قابل انصراف است و ما در لحظه انصراف هزینه باقی مانده سرویس شمارا به شما بازپس خواهیم داد.این تضمین ما برای جلب رضایت شماست

دایرکت ادمین ساده 1

فضا ----------- ۲۵۰ مگابایت
پهنای باند ------------بدون محدودیت
پنل هاست ----------دایرکت ادمین
تعداد دامنه پارک --------- ۲ عدد
تعداد سایت های اضافی-------۱ عدد
تعداد زیر دامنه ها---------- بدون محدودیت
تعداد ایمیل ها------------- بدون محدودیت
تعداد اکانت FTP------------ بدون محدودیت
تعداد دیتابیس------------- بدون محدودیت
بکاپ گیری روزانه------بکاپ گیری ماهیانه-----بکاپ گیری سالیانه
وب سرور----------Nginx
هارد سرور--------SSD

دایرکت ادمین ساده 2

فضا ----------- 500 مگابایت
پهنای باند ------------بدون محدودیت
پنل هاست ----------دایرکت ادمین
تعداد دامنه پارک --------- ۲ عدد
تعداد سایت های اضافی-------۱ عدد
تعداد زیر دامنه ها---------- بدون محدودیت
تعداد ایمیل ها------------- بدون محدودیت
تعداد اکانت FTP------------ بدون محدودیت
تعداد دیتابیس------------- بدون محدودیت
بکاپ گیری روزانه------بکاپ گیری ماهیانه-----بکاپ گیری سالیانه
وب سرور----------Nginx
هارد سرور--------SSD

دایرکت ادمین ساده 3

فضا ----------- 1 گیگابایت
پهنای باند ------------بدون محدودیت
پنل هاست ----------دایرکت ادمین
تعداد دامنه پارک --------- 3 عدد
تعداد سایت های اضافی-------۱ عدد
تعداد زیر دامنه ها---------- بدون محدودیت
تعداد ایمیل ها------------- بدون محدودیت
تعداد اکانت FTP------------ بدون محدودیت
تعداد دیتابیس------------- بدون محدودیت
بکاپ گیری روزانه------بکاپ گیری ماهیانه-----بکاپ گیری سالیانه
وب سرور----------Nginx
هارد سرور--------SSD

دایرکت ادمین ساده 4

فضا ----------- 2 گیگابایت
پهنای باند ------------بدون محدودیت
پنل هاست ----------دایرکت ادمین
تعداد دامنه پارک --------- 4 عدد
تعداد سایت های اضافی-------2 عدد
تعداد زیر دامنه ها---------- بدون محدودیت
تعداد ایمیل ها------------- بدون محدودیت
تعداد اکانت FTP------------ بدون محدودیت
تعداد دیتابیس------------- بدون محدودیت
بکاپ گیری روزانه------بکاپ گیری ماهیانه-----بکاپ گیری سالیانه
وب سرور----------Nginx
هارد سرور--------SSD