طراحی چت روم

در صورتی که از سرویس مورد نظر ما ناراضی بودید هزینه بدون پرسشی کامل به حساب شما بازگشت داده میشه

انتقال چت روم به طراح سفید

فضا ------------------------ 1000 مگابایت
ترافیک---------------------- نامحدود
امکانات--------------------- 100 %
کشور میزبان --------------- به سلیقه کابر
تعداد دامنه های پارک--------1
سرور های چندگانه --------
آی پی معتدد --------------
بک آپ --------------------
پشتیبانی فنی-----------------
پشتیبانی بعد ازفروش--------
هاست چهل نفره برای ماه اول ----

طراحی چت روم طراح سفید

فضا ------------------------ 1000 مگابایت
ترافیک---------------------- نامحدود
امکانات--------------------- 100 %
کشور میزبان --------------- به سلیقه کابر
تعداد دامنه های پارک--------1
سرور های چندگانه --------
آی پی معتدد --------------
بک آپ --------------------
پشتیبانی فنی-----------------
پشتیبانی بعد ازفروش--------
هاست چهل نفره برای ماه اول ----