اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 پشتيبان محصولات

بخش پشتيباني محصولات طراح سفید

  پشتیبان مالی

پشتیبان مالی طراح سفید

 طراحی و برنامه نویسی

ارتباط با تیم طراح سفید

 گزارش مشکل

اگر در محصولات ما باگ و مشکلی دیدید از این بخش اطلاع دهید